Πέμπτη, 24 Μαΐου 2018

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων
Από τις 25 Μαΐου 2018 αρχίζει επίσημα η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, γνωστού και ως General Data Protection Regulation (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθμ. 2016/679, ο οποίος αντικαθιστά την Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η οποία εφαρμόζεται από το 1995.
Ο Κανονισμός αυτός περιέχει έξι βασικές αρχές στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συλλέγουν, χειρίζονται ή αναλύουν προσωπικά δεδομένα.
- Διαφάνεια, αντικειμενικότητα και νομιμότητα ως προς το χειρισμό και τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.
- Περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.
-Συλλογή και αποθήκευση μόνο των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται για έναν σκοπό.
-Διασφάλιση της ακρίβειας των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας διαγραφής και επεξεργασίας τους.
- Περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων.
-Διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων.
Ο GDPR εστιάζει στα προσωπικά δεδομένα των χρηστών.
Ποια είναι αυτά;
Πληροφορίες όπως η εικόνα, το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, το email, οι τραπεζικοί λογαριασμοί , η τοποθεσία, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί να γίνει ταυτοποίηση ενός ατόμου.
Στόχος του είναι
Να υποχρεώσει τις εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που συλλέγουν και διαχειρίζονται τέτοια δεδομένα, να το κάνουν τηρώντας συγκεκριμένα πρότυπα ασφαλείας, με σκοπό την αντιμετώπιση κινδύνων όπως η κλοπή ταυτότητας, ή μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση και η διαδικτυακή παρενόχληση, μεταξύ άλλων.
Ισχύει
Για όλες τις επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν την έδρα τους σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για οργανισμούς κάθε μεγέθους ανεξαρτήτως κλάδου και αφορά συγκεκριμένα:
-Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κάθε ατόμου, αν η επεξεργασία πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού εγκατεστημένου στην ΕΕ (ανεξάρτητα από το πού πραγματοποιείται η επεξεργασία_
- Στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων ατόμων που κατοικούν στην ΕΕ από έναν οργανισμό εγκατεστημένο εκτός της ΕΕ, εφόσον η επεξεργασία σχετίζεται με την παροχή προϊόντων ή υπηρεσιών σε αυτά τα άτομα ή την παρακολούθηση της συμπεριφοράς τους.

Πρόστιμα
Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του GDPR, προβλέπεται η επιβολή διοικητικών προστίμων ύψους έως και 20.000.000 ευρώ ή έως το 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών μίας εταιρείας για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Ολόκληρος ο GDPRΓΙΑ ΟΛΟΥΣ/ΟΛΕΣ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ BLOGGERS


Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψη στο blog μας.
Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας στις αναρτήσεις του blog μας.
Σας ευχαριστούμε που ακολουθείτε το blog μας.

Κάνοντας οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες στο blog μας θα υποθέσουμε ότι έχετε διαβάσει αυτήν την Πολιτική Απορρήτου (Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Εάν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο, παρακαλούμε μην αφήνετε προσωπικά στοιχεία σε αυτό το ιστολόγιο.

Η εν λόγω Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλο το περιεχόμενο αυτού του ιστολογίου και συμμορφώνεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Δεδομένων της ΕΕ.


Περιεχόμενο ιστολογίου:

Σε αυτό το προσωπικό blog μοιραζόμαστε τα χειροποίητα έργα μας ή μοιραζόμαστε μαζί σας φωτογραφίες μας, κείμενα ή ποιήματά μας κλπ.

Επιπρόσθετα, μοιραζόμαστε links με αναρτήσεις άλλων blog, στις οποίες μοιραζόμαστε επίσης τα χειροποίητα έργα μας, τις φωτογραφίες, τα ποιήματά μας, κλπ.

Είμαστε οι δημιουργοί, οι ιδιοκτήτριες και οι μοναδικές διαχειρίστριες του blog μας.

Ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του blog είναι δικό μας ή αναφέρουμε σαφώς την πηγή (π.χ. βίντεο από YouTube).

Δεν κερδίζουμε χρήματα μέσω του blog μας.

Οι ακόλουθοι του blog μας ή / και οι πληροφορίες των επισκεπτών είναι ασφαλείς. Κανείς δεν μπορεί/δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει, να κατεβάσει, να μοιραστεί, να αντιγράψει ή να πάρει κάτι από αυτό το blog ούτε και να συλλέξει δεδομένα από αυτό το blog.
Ο υπολογιστής μου έχει εγκατεστημένο ενημερωμένο λογισμικό ασφαλείας και το blog μου έχει έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

Το blog μας είναι ασφαλές, καθώς είναι εγκατεστημένο στο https

Μοιραζόμαστε φωτογραφίες των χειροποίητων δημιουργιών μας κλπ (ως ανωτέρω) στους λογαριασμούς κοινωνικών μας μέσων (όλοι οι σύνδεσμοι παρέχονται εδώ στο blog μας) καθώς και συνδέσμους με αναρτήσεις άλλων blog με τα οποία μοιραζόμαστε τις δημιουργίες μας κλπ.
Δεν διανέμονται άλλα δεδομένα πέραν των δικών μας στους λογαριασμούς μας στα Κοινωνικά Δίκτυα.
Μόνον οι φωτογραφίες των χειροποίητων δημιουργιών μας κλπ και οι σύνδεσμοι με τις αναρτήσεις του blog μας είναι ορατές στους λογαριασμούς μας στα Κοινωνικά Δίκτυα και το περιεχόμενο του blog μας είναι ορατό μόνον σε αυτό το blog.
Οι ακόλουθοι και οι αναγνώστες των λογαριασμών των κοινωνικών μας μέσων πρέπει να επισκεφθούν το blog μας για να δουν και να διαβάσουν το περιεχόμενο.

Το blog μας είναι φιλικό προς τις οικογένειες και φιλικό προς τα παιδιά.
Δεν είμαστε υπεύθυνες αν επισκέπτονται ανήλικοι το blog μας.
Κανείς ανήλικος δεν καλείται να αφήσει τα δεδομένα του στο blog μας.
Εάν παρατηρήσουμε κάποια τέτοια δραστηριότητα στο blog μας, τα δεδομένα αυτά θα διαγραφούν αμέσως και μόνιμα δίχως προηγούμενη ενημέρωση του ανηλίκου.

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου ισχύει για όλο το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στο blog μας, καθώς και για περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί στο blog μας πριν από την έναρξη ισχύος αυτού του εγγράφου.

Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή δεδομένων με αυτό το blog ούτε η διανομή/διάθεση του περιεχομένου αυτού του blog με τρίτους, ούτε υπάρχει η δυνατότητα λήψης, αντιγραφής, κλπ, από οποιοδήποτε άτομο.

Τα δεδομένα σε αυτό το blog παρέχονται μόνο από τους ακόλουθους και τους επισκέπτες του blog, αλλά και από τους εγγεγραμμένους στο newsletter μου.
Όλα τα προσωπικά δεδομένα που μοιράζονται εδώ στο blog μου μπορούν να διαγραφούν μόνιμα από το ιστολόγιό μου όπως αναφέρεται παρακάτω.
Τα δεδομένα αποθηκεύονται με ασφάλεια και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την ομαλή λειτουργία αυτού του blog, όπως περιγράφεται παρακάτω.


Για τους Aκόλουθους:

Όσοι ακολουθούν αυτό το blog γνωρίζουν ότι η φωτογραφία τους, η σύνδεση με το προφίλ και το όνομά τους είναι ορατά σε όλους όσους επισκέπτονται αυτό το blog και ότι έχουν δημοσιεύσει τα δικά τους προσωπικά στοιχεία.

Αν δεν θέλετε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως προαναφέρθηκε να είναι ορατά σε όσους επισκέπτονται αυτό το blog, μπορείτε να διαγραφείτε από τη λίστα των Ακόλουθωνs (έτσι δεν θα ακολουθείτε πλέον το blog μας).
Εάν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Blogger ή το Google για να λύσετε αυτά τα προβλήματα.

Όλοι οι ακόλουθοι καλύπτονται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου της Google.


Για εκείνους που αφήνουν σχόλιο:

Αυτοί που αφήνουν σχόλιο σε αυτό το blog το κάνουν γνωρίζοντας ότι το όνομά τους, η σύνδεση με το προφίλ τους ή το blog τους, καθώς και τα σχόλια που αφήνουν, είναι ορατά σε όλους όσους επισκέπτονται αυτό το blog και συνεπώς συναινούν στη χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Blogger παρέχει σε όλους τους χρήστες την επιλογή να διαγράψουν τα σχόλια που αφήνουν σε οποιοδήποτε blog.
Εάν θέλετε να διαγράψετε τα δημοσιευμένα σχόλια από το blog μας, μπορείτε να το κάνετε.
Εάν προκύψουν τεχνικές δυσκολίες, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Blogger ή το Google για να λύσετε αυτά τα προβλήματα.

Τα ενοχλητικά, βίαια, προσβλητικά ή διαφημιστικά σχόλια θα διαγραφούν άμεσα από το blog μας.

Όλοι όσοι αφήνουν σχόλιο καλύπτονται επίσης από την Πολιτική Απορρήτου της Google.


Cookies:

Ο Blogger χρησιμοποιεί cookies για να σας επιτρέψει να έχετε πρόσβαση σε ιστοτόπους / blogs δίχως να εισάγετε εκ νέου κάθε φορά το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Επίσης, για να μετρήσει επισκέψεις στο λογαριασμό και να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις που έχετε ορίσει.

Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, μπορείτε να το κάνετε μέσω των επιλογών του προγράμματος περιήγησης ιστού.
Οδηγίες γι’ αυτό μπορούν να βρεθούν στις ιστοσελίδες του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης.
Η αποδοχή ενός cookie δεν μου παρέχει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ούτε προσωπικές πληροφορίες για εσάς.


Αρχεία καταγραφής:

Όπως πολλοί άλλοι ιστότοποι, μια επίσκεψη στο blog μας θα δημιουργήσει αυτόματα ένα αρχείο καταγραφής που διατηρείται με ασφάλεια στους διακομιστές της Google. Οι πληροφορίες στα αρχεία καταγραφής περιλαμβάνουν: διευθύνσεις πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), είδη προγραμμάτων περιήγησης, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISP), αποτύπωση ημερομηνίας και ώρας, σελίδες αναφοράς και εξόδου, αριθμό κλικ.

Όλες αυτές οι πληροφορίες δεν συνδέονται με ο,τιδήποτε είναι προσωπικά αναγνωρίσιμο.


Αυτή η πολιτική απορρήτου δημοσιεύθηκε στις 24 Μαΐου 2018, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

ΓΑΜΟΣ ΣΕ ΣΟΜΟΝ ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ  Στο γάμο της Φλώρας και του Μιχάλη  κυρίαρχο χρώμα ήταν το σομόν.


  Φτιάξαμε βαζάκια για ρεσώ, με λινάτσα, κορδέλα και δαντέλα.


   Σε κάποια χρησιμοποιήσαμε πλαστική δαντέλα.Είχαμε βρει σε κατάστημα με είδη σπιτιού, πλαστικό σεμέν με το μέτρο και ήρθε η ώρα να το αξιοποιήσουμε.
Δεν κοστίζει, δεν ξεφτίζει.   
                          
   Και καφασάκια για τις μπομπονιέρες.
   Τα γνωστά καφασάκια από το μανάβικο της γειτονιάς μας, λινάτσα, κορδέλα και λεπτομέρειες από το πλαστικό σεμεδάκι.   Ο γάμος έγινε αρχές Σεπτεμβρίου, όπου η ζέστη καλά κρατεί.Η Ασημίνα και η Ρούλα έφτιαξαν χάρτινες βεντάλιες και τις ζωγράφισαν μία μία με μανό!!! 
   Οι βεντάλιες μοιράστηκαν στους καλεσμένους κατά την είσοδο τους στην εκκλησία ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν το μυστήριο με άνεση.                                                         ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Σάββατο, 19 Μαΐου 2018

HΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ


 
   Γενοκτονία: μεθοδική εξολόθρευση, ολική ή μερική, μιας εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας.Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκλημα το οποίο δεν έχει συνάρτηση με πολεμικές συγκρούσεις.Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι που είναι.
   Στην περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή ήταν Έλληνες και χριστιανοί.
   Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου έγινε το χρονικό διάστημα 1914 -1922.
   Στις 19 Μαϊου ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαμψούντα για να ξεκινήσει τη δεύτερη και πιο άγρια φάση της Ποντιακής γενοκτονίας.
  Η 19η Μαϊου ορίστηκε Ημέρα Μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού.
  Πηγές: εδώ  και    εδώ.


Κυριακή, 6 Μαΐου 2018

Ααααα....!!!!! ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ ΑΥΤΟ;  ... Ενθουσιασμός και απορία ιδιαίτερα από τα πιτσιρίκια της παρέας, όταν σκάσαμε μύτη στο σπίτι που ήταν η συγκέντρωση, με την τούρτα ανά χείρας, κάνοντας τους έκπληξη.


   Ααααα....!!!!!! Πως το κάνατε αυτό;
   Αυτό λοιπόν το κάναμε ακολουθώντας βήμα προς βήμα τις οδηγίες που δίνει πολύ αναλυτικά και με φωτογραφίες, η γνωστή σε αρκετές από εσάς  Λαμπρινή,  στο μπλογκ της  Lamprouka.
Επισκεφθείτε το και περιηγηθείτε στις σελίδες του.Θα βρείτε και άλλες ιδέες για τούρτες, αλλά και κατασκευές και ωραίες δημιουργίες που μοιράζεται μαζί μας.


     Η κατασκευή αποδείχτηκε πολύ γερή.Η απόσταση που διάνυσε με το αυτοκίνητο κατά την μεταφορά, δεν ήταν μεγάλη, αλλά είχε ανηφόρες και κατηφόρες, έφτασε όμως χωρίς καμία απώλεια.
   Όποια συνταγή και αν ακολουθείτε για τη τούρτα σας, αφιερώστε λίγο χρόνο παραπάνω για τη συγκεκριμένη διακόσμηση και το αποτέλεσμα θα σας ανταμείψει.   Και εδώ η πρώτη μας δοκιμή για διακοσμητικό αντικείμενο που αιωρείται.
Αφορμή ένα τραυματισμένο φλυτζάνι.Θυσιάσαμε στο βωμό της τέχνης ένα πιρούνι, βάλαμε μπόλικη σιλικόνη για να ενωθούν (φλυτζάνι - πιρούνι - πιατάκι) και με σιλικόνη κολλήσαμε τους κόκκους του καφέ.
   Η δοκιμή δεν πήγε και άσχημα.


   Μένοντας στο κλίμα θα σας αποχαιρετήσουμε γλυκά αφιερώνοντας σας ένα τραγούδι για τον Μάϊο από τον αγαπημένο μας Παντελή Θαλασσινό.
                                Nα είστε καλά και να έχετε πάντα ότι χρειάζεστε!!!